Seirbheis An Sgeul Mòr – Celebration Service for An Sgeul Mòr

Bidh sinn a’ comharrachadh 5 bliadhna den Sgeul Mhòr air Dairdaoin 24 an t-Sultain aig Sabhal Mòr Ostaig. Bidh cùisean a’ tòiseachadh aig 6f le greim-bidh is deoch.  Ma tha sibh airson a bhith comhla rinn air an fheasgar, cuiribh fios gu ansgeulmor@gmail.com

We will be holding a special Celebration Service to mark 5 years of An Sgeul Mòr on Thursday 24th September at Sabhal Mòr Ostaig.  We will start things off with a buffet and refreshments at 6pm.  If you would like to join us please RSVP to ansgeulmor@gmail.com

JohnU If you would like to make a donation please follow the link below.